De mondhygiënist

Wat is een mondhygiënist?

Een mondhygiënist is een op HBO-niveau opgeleide paramedicus, werkzaam binnen de mondzorg.

Het beroep van mondhygiënist is geregeld in de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG). Deze wet BIG is in 1997 in werking getreden. De Wet BIG is een kwaliteitswet en heeft tot doel de kwaliteit van de beroepsuitoefening te bevorderen en te bewaken. De wet beschermt tevens de patiënt tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen door beroepsbeoefenaren.

Voor de mondhygiënist is in de wet het deskundigheidsgebied omschreven.

De titel mondhygiënist is een bij wet beschermde titel en mag alleen gevoerd worden door diegene die in het bezit is van het diploma mondhygiënist. Het diploma wordt verkregen na het met goed resultaat afronden van de 3-jarige (vanaf studiejaar 2002-2003 een 4-jarige) HBO-opleiding. De opleidingseisen zijn eveneens wettelijk geregeld.

Wat doet een mondhygiënist?

Voorbeelden van werkzaamheden zijn:

 • Voert curatieve taken uit (= gericht op genezing), zoals het behandelen van tandvleesaandoeningen.
 • Preventie én het voorkomen van cariës (gaatjes in tanden en kiezen) en tandvleesaandoeningen

 • Brengt de mondsituatie in kaart, screent op tandheelkundige afwijkingen en stelt een passend behandelplan op

 • Geeft uitgebreide voorlichting over het ontstaan van cariës, tandvleesaandoeningen en het effect van voedingsgewoonten op het gebit

 • Verwijdert plaque, tandsteen en aanslag

 • Maakt gebitsafdrukken, doet bacterieel onderzoek en maakt (in opdracht van de tandarts) röntgenfoto’s

 • Brengt een ‘laklaag’ op tanden en/of kiezen aan, polijst vullingen en kan het gebit bleken

 • Bepaalt samen met de patiënt hoe zij hun hele leven lang een gezonde, schone mond kunnen hebben en houden

Wanneer is een bezoek aan de mondhygiënist aan te raden?

 • Het tandvlees bloedt bij het poetsen

 • Tanden of kiezen los gaan staan

 • Het tandvlees rood en gezwollen is en niet meer strak om de tanden of kiezen sluit

 • Het tandvlees terugtrekt

 • Er regelmatig gaatjes ontstaan

 • Er vaak tandsteen of aanslag op het gebit ontstaat

 • Er een vieze smaak of slechte adem aanwezig is

 • Mondverzorging om wat voor reden dan ook een probleem is

MAAK EEN AFSPRAAK